دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

بیماری فشار خون بالا،

تهدید جدی برای قلب، مغز و کلیه است. برای اطلاع از فشارخون خود به کارکنان بهداشتی درمانی مراجعه کنید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>